cox lb

dubbel abc dc

Om tot een juiste inventarisatie van de wensen te komen vindt er een oriënterend gesprek plaats tussen de potentiële opdrachtgever(s) en Koot-Productie. Resulteert dit gesprek in een ontwerpopdracht dan wordt in een vervolggesprek een conceptontwerp gepresenteerd aan de hand van tekeningen, materiaalstalen en eventueel maquette. In dit stadium kan het ontwerp worden aangepast en wordt er indien nodig een tweede concept voorgelegd.

Stemt de opdrachtgever hiermee in dan kan tot productie van het definitieve ontwerp worden overgegaan.

In het ontwerpproces wordt de positie van het meubelstuk in relatie tot de ruimte en de omgeving zorgvuldig meegenomen. Zo kan in sommige gevallen worden geadviseerd de indeling van een ruimte aan te passen om het ontwerp beter tot zijn recht te laten komen.
Door de korte communicatielijnen, een transparante werkwijze en flexibiliteit kan Koot-Productie zowel adviserend als uitvoerend optreden. Zo kan bijvoorbeeld ook worden zorggedragen voor grote en kleine verbouwingen indien een opdracht daartoe aanleiding geeft. Afhankelijk van de grootte van de opdracht wordt samengewerkt met door Koot-Productie geselecteerde bedrijven, die voldoen aan een hoge kwaliteitsstandaard.